Δύο γυναίκες επικεφαλής σε Reuters και ABC News
GETTY IMAGES