Ισπανία: Η Βουλή έφερε νόμο για την ισότιμη συμμετοχή ανδρών-γυναικών σε θέσεις εξουσίας
UNSPLASH CLEM ONOJEGHUO