Ναι, το ξέρουμε ότι και οι γυναίκες ασκούν βία, αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη πατριαρχίας