Νέοι haters στη Νότια Κορέα τονίζουν ότι ο φεμινισμός είναι «ψυχική ασθένεια»