Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: «Σήμερα, δεν γιορτάζουν οι γυναίκες, σήμερα τιμούνται οι γυναίκες»