Πήραν πίσω τα πρόστιμα για τα μέλη φεμινιστικών οργανώσεων αλλά παραμένει η δικογραφία