«Σεξισμός – Ρατσισμός – Τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημοκρατία»