Σεξιστικοί και ρατσιστικοί οι παραδοσιακοί παιδικοί ήρωες-Γραμμένοι από την οπτική του «λευκού αρσενικού»
INVISION/AP CHARLES SYKES