Τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα θύματα κακοποίησης