Θα χρειαστούν σχεδόν 300 χρόνια για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων
AP JACQUELYN MARTIN