Θλιβερά στοιχεία: 137 γυναίκες σκοτώνονται κάθε μέρα από μέλος της οικογένειάς τους