Χάλι Μπέρι: «Ευγνώμων που ζω τη στιγμή, που οι γυναίκες αφηγούμαστε τις δικές μας ιστορίες»