Κλιματικoί πρόσφυγες: Παγκόσμια ανάγκη για ένα δίκαιο σύστημα υποδοχής και προστασίας
AP PHOTO LUCA BRUNO