Οι ασυνήθιστα ψηλές θερμοκρασίες σε Αρκτική και Ανταρκτική ανησυχούν ιδιαίτερα τους επιστήμονες
UNSPLASH