Χιλιάδες άνθρωποι στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο