«11η Σεπτεμβρίου» δεν είναι μόνο οι Δίδυμοι Πύργοι, αλλά και το πραξικόπημα στη Χιλή