465 υγειονομικοί προς επιτροπή: Η επιστήμη πρέπει να είναι ανεξάρτητη από σκοπιμότητες