Ά. Βέλλη: Εταιρεία διέκοψε την συνεργασία τους επειδή «έβρισε» τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με αναρτήσεις
AMIYIAMI / INSTAGRAM