Αδελφές σκότωσαν τον πατέρα τους: «Ήταν ένας τύραννος, μας βίαζε»