«Αδερφή μου εγώ σε πιστεύω»: Χιλιάδες φωνές ενώθηκαν με της Γεωργίας Μπίκα