«Αφήνει εκτός σχολών χιλιάδες παιδιά ηθελημένα και εκ προμελέτης»