Αυταπάρνηση: Εθελόντρια έσωζε σπίτια γειτόνων ενώ καιγόταν το δικό της