Άγιος Σάββας: Οι υγειονομικοί ξανά ενάντια στην εκδικητική απόλυση γιατρού