Άγιος Σάββας: «Όχι» στην απόλυση του Κ. Καταραχιά από τους εργαζόμενους