Αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια σε πλειστηριασμούς σε Θεσσαλονίκη και Χίο
902.GR