Αλληλεγγύη από το Παρίσι για τον Ζακ: «Κράτος, αστυνομία & νοικοκυραίοι τον δολοφονούν ξανά»
INITIATIVE DES ÉTUDIANT-E-S, TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES GRECQUES à PARIS