Αλληλεγγύη Λ. Κουτσόπουλου: Δωρεάν φαγητό και φιλοξενία στο μαγαζί του