Άνοιγμα σχολείων χωρίς τεστ και με τάξεις να λειτουργούν αν δεν νοσήσει το 50%