Αντιδρά η  Εκκλησία για τους κλειστούς ναούς τα Θεοφάνεια