Αντιπεριφερειάρχης συγκινείται με την παράσταση Λιγνάδη & τα ακούει από την περιφ. σύμβουλο