Αντιστάθηκαν στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και τώρα διώκονται