Απαγορεύουν τις φωτογραφίες στο μετρό για να μην βλέπουμε τον συνωστισμό! (Photos)