Απαντάμε στον Ά. Μπράτη που δεν τον νοιάζει η γνώμη κάποιας που ψωνίζει από καλάθια