Απαράδεκτες εικόνες από το Θριάσιο: Τα ράντζα έχουν γεμίσει κάθε γωνιά και διάδρομο