Απέλυσαν τυφλή εκπαιδευτικό από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών!