Απεργία πείνας ξεκινά εστιάτορας: 8.000 ο λογαριασμός ρεύματος!