Από το «Ο Καλαμπόκας είναι αθώος» στη θεωρία των δύο άκρων η προπαγάνδα μένει ίδια!