Απόφοιτος Αρσακείου σε Μπαμπινιώτη: «Δεν μπορείτε πλέον να απειλείτε»