Αποκλειστικές πληροφορίες ROSA: «Μπάχαλο» με τους εμβολιασμούς ευπαθών ομάδων