Απολύονται καθαρίστριες λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων