“Αποτελεσματικός” μηχανισμός: Ο Χαρδαλιάς ενημερώνει ότι μέχρι το βράδυ η ηλεκτροδότηση θα έχει αποκατασταθεί