Οι δικηγόροι «μπλοκάρουν» τους πλειστηριασμούς ευάλωτων νοικοκυριών!