Απουσιολόγια Κολλεγίου Αθηνών: Έγινε ΕΔΕ χωρίς να μαθευτεί το πόρισμά της – Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ