ΑΠΘ: Δια ζώσης αντι-μάθημα για την «αντίσταση και μονοπώλιο της νόμιμης βίας»