ΑΠΘ: Έρανος καθηγητών και διοικητικών για τους προσαχθέντες φοιτητές – Σε καθεστώς αστυνομικής πολιορκίας