ΑΠΘ: Με απώλεια ακοής στο ένα αυτί, ράμματα στο κεφάλι και σπασμένα δόντια ο φοιτητής
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)