ΑΠΘ: Συγκεντρώνουν υπογραφές για να παραιτηθεί ο Πρύτανης