ΑΠΘ: Την αποχώρηση της Αστυνομίας ζητάει ακόμα και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ