Ασυνείδητος οδηγός παραβίασε Stop, παρέσυρε και εγκατέλειψε νεαρό διανομέα στον Βόλο