Αστυνομική βία κατήγγειλε ερευνητής: «Είμαστε από την ασφάλεια & κάνουμε ό,τι θέλουμε»